Друга Міжнародна науково-практична конференція “Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії”

11-13 жовтня 2016 року в Національному університеті харчових технологій (м.Київ) відбулася друга Міжнародна науково-практична конференція “Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії”.

Традиційно в роботі конференції взяли участь фахівці кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ. Так, завідувач кафедри проф.Дейниченко Г.В. брав участь в роботі Міжнародного наукового комітету з підготовки та проведення конференції, а також був головою пленарного засідання конференції.

На пленарному засіданні з доповіддю “Вибір методу видалення поляризаційного шару на поверхні напівпроникних мембран” виступив канд.техн.наук, ст.наук.сп. кафедри Василь Гузенко. На секційних засіданнях конференції були заслухані наступні доповіді співробітників кафедри: “Обгрунтування факторів, що впливають на процес мікрофільтрації пива”(автори – Григорій Дейниченко, Максим Мельник) та “Використання сировини, обробленої мембранними методами, в технології молочних десертів” ( автори – Григорій Дейниченко, Вікторія Федак). Учасники конференції з великою зацікавленістю сприйняли доповіді, відмітивши їх високий науковий рівень та конкретну практичну спрямованість.

На конференції також були представлені стендові доповіді викладачів, здобувачів та магістрантів кафедри, зокрема: “Визначення впливу тиску та температури на процес ультрафільтрації сироватки з-під кислого сиру” (автори – Григорій Дейниченко, Василь Гузенко, Обинва Ебонугва), “Дослідження якості напівфабрикатів для десертної продукції на основі ультрафільтраційного концентрату сколотин” (автори – Григорій Дейниченко, Тетяна Юдіна).

Під час обговорення виступів та стендових доповідей було відмічено, що між фахівцями кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування НУХТ і кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ установилися міцні зв’язки з питань дослідження мембранних процесів та обладнання, що відображається в сумісном виконанні бюджетних тем МОН України, виданні двох сумісних монографій тощо. Були також намічені шляхи подальшого співробітництва.