День кафедри для студентів 1-го курсу ФОТС

15 жовтня 2014 року кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва гостинно приймала студентів 1-го курсу ФОТС, гр. М-14, М-24 пр, ХМ-34, ХМ-44 пр. Під час зустрічі викладачі кафедри розповіли студентам  про історію виникнення кафедри, її становлення та  розвиток. Cтуденти ознайомились з виданнями кафедри: підручниками, навчальними посібниками, методичною літературою, необхідною їм для навчання. Першокурсникам продемонстрували результати наукових розробок науковців кафедри та студентів, що займаються науковою діяльністю на кафедрі. Студенти старших курсів розповіли про напрямки своєї наукової роботи та результати, що були ними отримані.

Було проведено огляд навчальних аудиторій кафедри із устаткуванням, що використовується у навчальному процесі. На зустрічі були присутні проректор з виховної роботи ХДУХТ к.т.н., професор Єсінова Н.І., голова студентського профкому ХДУХТ к.т.н., доцент Лебединець І.В. та заступник декана ФОТС, к.т.н., професор Семенюк Д.П., які також виступили перед першокурсниками із побажаннями в отриманні високих результатів у науковій та навчальній діяльності.

Завершальним етапом зустрічі стала дружня дегустація кави із розповіддю про історію виникнення кави, зародження культури та правил її споживання. З доповіддю на означену тему перед першокусниками виступила студентка гр. ТХ-30М Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу Сімакова А.О.

Кафедра бажає успіхів у навчанні студентам-першокурсникам та запрошує їх до співпраці!