День інформації та бібліографії наукової бібліотеки ХДУХТ

img_20161025_10474925 жовтня 2016 року в рамках Дня інформації та бібліографії відбулась зустріч викладачів кафедри з представниками наукової бібліотеки ХДУХТ.
Завідувач кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, д.т.н, професор Дейниченко Г.В., к.т.н., проф. Постнов Г.М., референт кафедри у бібліотеці, к.т.н., проф. Афукова Н.О. передали у фонд бібліотеки навчальні та наукові видання, що були видані викладачами кафедри в 2016 році:
– навчальний посібник «Устаткування підприємств харчування. Практикум. Ч.1. Механічне устаткування». – К. : Фірма «Інкос», 2016 (автори: Дейниченко Г.В., Афукова Н.О., Постнов Г.М., Дмитревський Д.В., Червоний В.М.) – 5 екз.;
– монографія «Застосування мембранних процесів у технології одержання пектинових концентратів». – Харків : Факт, 2016 (автори: Дейниченко Г.В., Мирончук В.Г., Гузенко В.В., Мазняк З.О.) – 3 екз.;
– монографія «Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди». – К. : НУХТ, 2016 (Мирончук В.Г., Дейниченко Г.В., Корнієнко Л.В., Змієвський Ю.Г.) – 2 екз.
На виставці інформації та бібліографії представлений широкий асортимент начально-методичної та наукової літератури, виданої викладачами та співробітниками ХДУХТ у 2015/2016 начальному році, а також збірники наукових праць та тез доповідей наукових і методичних конференцій ХДУХТ.
Викладачі кафедри висловили подяку керівництву бібліотеки в особі директора Л.Г.Бакуменко та співробітникам за представлений матеріал та зробили запис у книзі відзивів та пропозицій.