Загальна інформація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

 

вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, тел./факс: +38 (057) 337-85-35, тел. +38 (057) 336-89-79

www.hduht.edu.ua   e-mail: hduht@kharkov.com   Код ЄДРПОУ  01566330

________________________________________________________________

Харківський державний університет харчування та торгівлі оголошує конкурсний набір в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за такими спеціальностями:

05.18.01 – «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»;

05.18.04 – «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»;

05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»;

05.18.13 – «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»;

05.18.15 – «Товарознавство харчових продуктів»;

05.18.16 – «Технологія харчової продукції»;

08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності);

08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).

 

В докторантуру за спеціальностями:

05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»;

05.18.16 – «Технологія харчової продукції»;

08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності);

08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).

 

Прийом документів – з 25 серпня по 10 жовтня 2015 р.

Вступні іспити – з 11 жовтня по 11 листопада 2015 р.

Інформацію щодо питань відносно вступу в аспірантуру і докторантуру можна отримати за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, к. 46.

Тел.: (057) 349-45-14, 336-74-92