Аспіранти кафедри

Листопад Тамара Сергіївна – аспірант кафедри першого року навчання.
Закінчила магістратуру Харківського державнjuj університетe харчування та торгівлі за спеціальністю «Харчова технологія та інженерія» та бакалаврат Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара за спеціальністю «Економіка і підприємництво» у 2010 році.
З вересня 2017 року працює асистентом кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету ім.О.Гончара.
Є аспірантом заочної форми навчання кафедри устаткування харчової і готельної індустрії імені М.І. Беляєва з 01.10.2017 року.
Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 «Харчова технологія» є: «Розробка технології соусів з дикорослих та культивованих ягід з йодвміщуючими добавками». Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні кафедри від 30.10.2017р. та на засіданні Вченої ради ХДУХТ від 30.11.2017 р.
Науковий керівник — завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, доктор технічних наук , професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, академік Української технологічної академії, Дейниченко Григорій Вікторович.

 

 

Гиренко

Гіренко Наталія Ігорівна – аспірант кафедри другого року навчання.

Закінчила Луганський Національний університет ім. Т. Шевченка в 2010 році за спеціальністю «Соціальна робота». Є аспірантом заочної форми навчання кафедри устаткування харчової і готельної індустрії імені М.І. Беляєва з 2015 року.

Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування є: «Технологія напівфабрикатів з використанням продуктів переробки гідробіонтів». Тема кандидатської дисертації затверджена на засіданні кафедри устаткування підприємств харчування від 10.02.2016 р. (протокол № 8) та на засіданні Вченої ради ХДУХТ. Науковий керівник — докторант Харківського державного університету харчування та торгівлі, к.т.н., доцент, Д.П. Крамаренко.

За темою дисертаційної роботи опубліковано 1 стаття у фаховому виданні, 5 тез доповідей.